Chính sách bảo mật

1. Mục đích và Phạm vi thu thập thông tin
Falasy Jewelry cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng. Khi khách hàng liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Falasy Jewelry thu thập bao gồm:
 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email (nếu có)
 • Sản phẩm mua tại cửa hàng
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua website falasy.com theo yêu cầu của bạn
Falasy Jewelry có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu khách hàng đăng kí nhận email thông báo.
Ngoài ra, Falasy Jewelry sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Đối với thông tin cá nhân, Falasy chỉ xóa đi dữ liệu này nếu Khách có yêu cầu, Khách yêu cầu gửi email được nêu tại mục LIÊN HỆ.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Được nêu tại mục LIÊN HỆ.

5. Phương tiện và Công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Falasy Jewelry không thu thập thông tin khách hàng qua website, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về email của cửa hàng (email này được nêu tại mục LIÊN HỆ).

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Tại Falasy Jewelry việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng, khách hàng được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho cửa hàng sẽ được bảo mật và cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân cho bất kỳ người nào khác. Falasy Jewelry cam kết chỉ sử dụng các thông tin của Khách vào các trường hợp sau:
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
Falasy Jewelry hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua email được nêu tại mục LIÊN HỆ.