Xử lý khiếu nại

Shop cam kết tiếp nhận mọi khiếu nại của Khách liên quan đến việc sử dụng sản phẩm dịch vụ bên Shop. Tất cả mọi trường hợp bảo hành, Khách có thể liên hệ với Shop để làm thủ tục bảo hành.
Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.